Användarvillkor Skills2You

Genom att använda Skills2You godkänner du avtalsvillkoren. Vi på Skills2You ser fram emot att få vara plattformen för dig som vill berika ditt liv med nya kunskaper eller tjäna extra pengar på dina intressen.

Företagsinformation

Skills2You AB, organisationsnummer 559096-4739.

Principiella villkor

Skills2You tillhandahåller en servicetjänst i form av marknadsplats för förmedling av tjänster mellan användare (köparen av en tjänst) och coach (säljaren av en tjänst). Skills2You åtar sig inte själva att erbjuda eller köpa tjänster.

Plattformen är byggd för att vara mycket användarvänlig och ser till att både användare och coach kommer i kontakt med varandra genom tydlig information, lätt bokningssystem och lätta och säkra betalningar.

Skills2You är ej delaktig i några ingångna avtal och överenskommelser mellan coach och användare utan står endast för marknadsplatsen och dess tjänster. Det föreligger inget anställningsförhållande eller kompanjonsavtal mellan Skills2You och användaren av tjänsten.

Skills2You friskriver sig helt från ansvar vad gäller rättigheter och skyldigheter mellan användare och coach. Användaren ska vid fel eller brist avseende tjänsten vända sig direkt till den coach som åtagit sig uppdraget/utförandet av tjänsten. Skills2You bör informeras om sådan reklamation men har ingen ersättningsskyldighet gentemot användaren eller coach för de avtal de träffat sinsemellan och ansvarar inte för eventuella skador som orsakats i samband med dessa avtal.

Marknadsplatsen vänder sig endast mot coach som är 18 år eller äldre. Som användare kan man vara yngre, men då med målsmans ansvar.

Informationssekretess och PUL

Vi använder bara din data i vår strävan att utveckla vår tjänst och bli bättre och att ge dig en bättre upplevelse. I de fall uppgifterna utgör personuppgifter skall dessa behandlas enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Sådana personuppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress, IP-nummer, m.m. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att sådana uppgifter registreras och behandlas av Skills2You.

Kommunikation mellan parterna

Vi erbjuder användare och coach möjligheten att kommunicera via vår plattform. Denna kommunikation övervakas av Skills2You:s administratör för att säkerställa att den inte går i strid med goda etiska grundvärderingar eller våra juridiska villkor.

Betalningsinformation

Betalning via Skills2You sker direkt då användaren valt att boka en tid för en session med en coach. Beloppet förs då in på ett klientmedelskonto hanterat av Stripe tills sessionen är utförd. Coach är skyldig att betala 10% plus 10 kr av sin ersättning för varje session, som avgift för nyttjandet av marknadsplatsen. Utbetalningen till coach sker två gånger i månaden, den 15:e och 30:e, efter utförd session och med avdrag för ovannämnda avgift. Det tar därefter c.a 7 dagar för pengarna att komma in till det bankkonto man angett på sin administrationssida.

Avbokning

Användaren kan avboka bokad session fram till sju veckodagar före avtalad tid, med rätt till full återbetalning. Vid avbokning från användarens sida mindre än sju veckodagar före avtalad tid utgår 50% av avtalad ersättning till utövaren. Vid avbokning mindre än 48 timmar före avtalad tid utgår hela beloppet till coach.

Vid avbokning från coach sida gäller 100 kr i avbokningsavgift oavsett när avbokning görs. Detta dras av ersättningen från nästkommande bokning. Användaren är vid sådana tillfällen berättigad full återbetalning.

Skills2You:s provision, enligt betalningsinformation ovan, debiteras vid bokning och berörs inte av eventuell återbetalningsrätt.

Betalningsleverantör

Stripe AB är tredjepartsleverantör till Skills2You för säkra in- och utbetalningar. De är en välrenommerad internationell leverantör av betalningslösningar. Se deras webbplats för mer info: www.stripe.com/se.

Skatter

Användare och coach ansvarar själva för eventuella skatter som uppkommer som ett resultat av deras relation. T ex kan inkomstskatt och moms bli aktuellt vid vissa nivåer. När denna skattepliktighet börjar och hur mycket det slår beror på ett antal olika faktorer, unika för varje individ. Det är även respektive användare och coach som själva ansvarar för att lämna underlag för beskattning till Skatteverket. Fråga oss om du är osäker, så hjälper vi dig att förstå hur det fungerar.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa Skills2You att identifiera och följa användare. Genom att använda marknadsplatsen tillåter du cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare och användare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig.

Icke-konkurrens

Som coach på Skills2You åtar du dig att inte, vid sidan av plattformen, utföra uppdragsarbete mot en användare som du kommit kontakt med via Skills2You. Du åtar dig att inte utföra några tjänster för en sådan användare vid sidan av plattformen, eller påverka i syfte att kunna utföra tjänster vid sidan av plattformen. Detta åtagande sträcker sig 12 månader efter den senaste kontakten mellan parterna.

Med detta menas att alla bokningar och betalningar ovillkorligen måste göras via Skills2You:s plattform. Sker avsteg från detta räknas det som ett avtalsbrott, varvid man blir avstängd från vidare medverkan på plattformen samt åläggs att ersätta Skills2You med 10.000 kronor.